sc21.com

Untuk Kerjasama Saintifik atau Perubatan, Sila Hubungi Kami: +6626507709

makmal sc21, stemcells21, makmal bio-pharma, makmal sel stem, kultur sel stem, nutraseutikal,

oleh StemCells21

Mentakrifkan semula Bio-Farma & Nutraseutikal Abad Ke-21

Makmal Bio-Pharma dan Sel Stem SC21 ialah kemudahan pengeluaran Biologi dan Farmaseutikal berdaftar FDA. Kami menghasilkan pengeluaran produk sel yang berkualiti tinggi, selamat, di bawah GMP (Amalan Pengilangan Baik). Keselamatan dan kualiti produk sel adalah keutamaan utama untuk makmal kami. Dengan melaksanakan dan mendokumentasikan Amalan Pengilangan Baik (GMP), kami memberi jaminan bahawa semua peraturan kerajaan dipenuhi dan semua produk sel relatif memenuhi kriteria keluaran yang ditetapkan.

Sel Stem dan Sel Imun yang Ada

Di makmal Bio-Pharma SC21 kami menghasilkan pilihan sel stem & sel imun untuk pelbagai aplikasi penyelidikan.

Semua kultur sel dilakukan mengikut garis panduan antarabangsa yang ketat dan ukuran kawalan kualiti untuk mengikuti pengeluaran GMP.

UC-MSC

Sel Stem Mesenchymal (MSC) yang berasal dari Tali Pusat

AM-MSC

Sel Stem Mesenchymal Berasal Membran Amnion (AM-MSCs)

Fibroblas

Fibroblas kulit manusia autologous atau neo-natal (HSFs)

iPSC

Sel Stem Pluripotent Teraruh diprogramkan semula daripada sel stromal (iPSCs)

NK-Sel

Sel Pembunuh Asli yang dibiakkan daripada darah autologous (NK) pesakit

i-MSCs

Sel Stem Teraruh-Mesenchymal daripada sel stem pluripotent teraruh (iMSCs)