sc21.com

Để Hợp tác Khoa học hoặc Y tế, Vui lòng Liên hệ với Chúng tôi: +6626507709

+6626507709

Bạn có thể gọi cho nhóm của chúng tôi để thảo luận về thắc mắc khoa học hoặc y tế của bạn

[email được bảo vệ]

Đối với các yêu cầu kinh doanh và yêu cầu cộng tác, hãy gửi email cho chúng tôi

Phòng thí nghiệm dược phẩm sinh học SC21

33/1 Soi Ruamrudee, Phloenchit, Bangkok, 10330, Thái Lan

Để lại tin nhắn của bạn cho SC21