sc21.com

Để Hợp tác Khoa học hoặc Y tế, Vui lòng Liên hệ với Chúng tôi: +6626507709

Tế bào gốc trung mô (MSC)

SC21

Tế bào gốc trung mô

Tế bào gốc trung mô (MSC) là tế bào gốc, nghĩa là chúng là những tế bào có thể biệt hóa và trở thành những tế bào khác. Trên thực tế, chúng là các tế bào mà từ đó tất cả các tế bào khác được tạo ra. Tế bào gốc trung mô được nhóm lại giữa thuật ngữ “đa năng” và thuật ngữ “đa năng”.

MSCs trong nuôi cấy có khả năng kết dính, tăng sinh và có khả năng biệt hóa đa dòng thành nhiều mô như tế bào chondrocytes, osteoblasts, myocytes và neuron.

MSCs cũng tạo ra một loạt các chất tiết như RNA, các yếu tố tăng trưởng & các cytokine chống viêm, và các túi / exosomes ngoại bào, là đặc điểm duy nhất đối với các MSCs chuyển qua sớm vì khi được nuôi cấy thêm thì mức độ tiết ra này sẽ giảm đi.

Điều làm cho MSCs trở nên độc đáo là khi chúng được nuôi cấy bên ngoài cơ thể, chúng sinh sôi nhanh chóng nhưng không phân biệt thành bất kỳ thứ gì cụ thể cho đến khi một kích thích duy nhất được áp dụng. Điều đó có nghĩa là bằng cách nuôi cấy những tế bào này, một số lượng lớn chúng có thể được nuôi cấy trong một thời gian tương đối ngắn. Tiềm năng tái tạo và điều trị là rõ ràng.

tế bào gốc trung mô, MSCs, MSC, MSC dây rốn, MSCs mỡ, MSC tuỷ xương, MSC nuôi cấy,

MSCs bắt đầu mất các đặc tính tế bào gốc gần như không thể phát hiện được kể từ thời điểm bắt đầu nuôi cấy trong ống nghiệm. Sử dụng MSC càng sớm càng tốt, với số lượng điều trị sẽ mang lại tiềm năng điều chế miễn dịch và tái tạo ở mức cao nhất.

Khi xem độ dài của Telomere như một dấu hiệu của sự lão hóa, các tế bào bị rút ngắn telomere được cho là sẽ giảm khả năng tăng sinh, biệt hóa và di chuyển. Từ dữ liệu của chúng tôi, việc UCMSC mở rộng hơn 10 lần nhân đôi dân số dẫn đến mất trung bình 2.5-3.5 kb trình tự telomere, sự mất mát này là đáng kể. Sự suy giảm chức năng tế bào gốc và rút ngắn telomere này sẽ khuếch đại khi tiếp tục nuôi cấy vượt quá 10 lần nhân đôi dân số.

SC21 MSCs được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy tế bào không dùng enzym tạo ra năng suất cao hơn, khả năng sống cao hơn, biểu hiện cao hơn của nguyên phân và các gen liên quan đến chu kỳ tế bào, và cấu hình bài tiết độc đáo của các yếu tố tăng trưởng, cytokine và túi ngoại bào (EVs)

SC21 Các nguồn MSC có sẵn

Tế bào gốc trung mô dây rốn:

UC-MSC

Tế bào gốc trung mô màng ối:

AM-MSC

Tế bào gốc trung mô cảm ứng:

i-MSC

Tế bào gốc trung mô mô mỡ:

A-MSC

Tế bào gốc trung mô tủy xương:

BM-MSC